Săptămâna viitoare se desfășoară probele scrise ale Examenului Național de Bacalaureat:

luni, 25 iunie – Limba și literatura română

miercuri, 27 iunie – Matematică/Istorie (Proba obligatorie a profilului)

joi, 28 iunie-proba la alegere.

Probele scrise durează 3 ore și încep la ora 9.00.

Accesul candidaţilor în centrele de examen se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio și este interzisă intrarea în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, sau cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. 

Elevii care fraudează sau încearcă să fraudeze examenul de bacalaureat vor fi eliminați din examen, nu vor mai putea participa la probele următoare şi nu vor mai avea dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. 

Categorii: Noutati