Viziunea şcolii

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca scop dezvoltarea liberă, integrală, responsabilă şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni astfel apţi, pentru integrarea socio-culturală şi profesională deplină într-o lume dinamică supusă unor transformări din ce în ce mai rapide.

 

Misiunea şcolii noastre

Toate activităţile liceului nostru au ca finalitate formarea și dezvoltarea personalităţii tânărului prin:

  • dezvoltarea competențelor intelectuale, a abilităţilor practice, a tehnicilor de tip learning-by-doing, a lucrului în echipă şi a disponibilităţilor afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;
  • asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice și utilizarea lor trandisciplinară în medii culturale diferite;
  • educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;
  • cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător;
  • formarea unei conduite morale care să inspire respectul și încrederea societății;
  • dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie intelectuală, morală, estetică, informațională și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă și cu reale competențe de gândire critică într-o societate democratică;
  • dezvoltarea unei culturi organizaționale de tip rețea, care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți și de actori sociali din comunitatea locală în vederea centrării educației pe elev, a asigurării unui minimum eficient de competențe, util pentru o societate în schimbare.

 

Valorile noastre:

Profesionalismul – a avea cunoștinte, abilități și respect față de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în domeniul său de activitate.

Echitate – a promova egalitatea șanselor în actul educațional.

Noutate – a educa elevii în condiții optime impuse de schimbare.

Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea propriilor acţiuni.

Umanitate și respect– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Lucru în echipă – a dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, folosind metode participative și consultative atât în activitățile, cât și în parteneriatele educative.

Autodisciplinaa avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Postari

Noutati

Admitere clasa a IX-a

Toate detaliile necesare pentru înscrierea la clasa a IX-a le găsiți aici. Documente_inscriere Program_inscriere Admitere_intensiv Criterii constituire clase Model_test_intensiv_informatica

Noutati

Transferul elevilor

Cererile de transfer ale elevilor care doresc să studieze la Liceul Al.I.Cuza se depun la secretariatul unității în perioada 19 iunie – 31 iulie 2017. Găsiți detalii mai jos: ANUNT_2017, Cerere de transfer, Extras ROF_Cuza_transfer

Noutati

Ultimul clopoțel

În ultima zi de școală pentru elevii claselor a XII-a se organizează Festivitatea Robelor, când clopoțelul va suna pentru ultima dată. Vă așteptăm să le fiți alături, vineri, 26 mai 2017, de la orele 9.30.

Noutati

Balul Bobocilor

Anul acesta Balul Bobocilor este organizat de către părinții elevilor din clasele a IX-a și va avea loc la Club Princess în data de 12 noiembrie.

Date de contact

 

Adresa:  Aleea Barajul Dunarii nr.5, sector 3, Bucuresti.

Telefon:  +40 021.340.48.11

E-mail: [email protected]