Valorile noastre:

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Profesionalismul – a avea cunostinte, abilități și respect față de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei.