Concurs

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, de Secretar I cu studii superioare din cadrul Serviciului Secretariat. În documentele atașate găsiți informații despre: condițiile generale și specifice de participare, calendarul concursului, conținutul dosarului de înscriere, tematica concursului, bibliografie.