Cererile de transfer au fost analizate și aprobate în Consiliul de administrație din 13 iulie 2018, ținând cont de:

  1. Prevederile ROF cadru aprobat prin OM.5079/2016 (Cap.IV.Transferul elevilor) și ROF-Cuza
  2. Limita efectivelor de elevi la clasă (maxim 30 de elevi conf. Legii Educației)

În cazul în care au fost depuse mai multe cereri decât locuri existente în clase, elevii care au îndeplinit condițiile prevăzute la art.32 din ROF Cuza, au fost ierarhizați după criteriul prevăzut de art.33 din ROF-Cuza: media aritmetică a mediilor anuale la disciplinele de bază în funcție de specializarea clasei.

Candidații care schimbă profilul/specializarea au primit ”acord de principiu”, fiind admiși doar după promovarea examenelor de diferență.

Transfer_X

Transfer_XI

Transfer_XII

Grafic examene de diferenta

Grafic teste clase intensive

Categorii: EleviNoutati