1. Calitate și seriozitate în procesul educațional
  2. Oferta educaţională completă – profil real cu specializările: matematică-informatică și științe ale naturii; profil uman cu specializările: filologie și științe sociale
  3. Clase cu predare intensivă a limbii engleze (real și uman)
  4. Clasă cu predare intensivă a informaticii
  5. Promovabilitate de 100% la Examenul Național de Bacalaureat
  6. Rezultate foarte bune la olimpiade și concursuri școlare
  7. Cadre didactice foarte bine pregătite
  8. Ofertă variată și atractivă de activități extracurriculare și extrașcolare
  9. Asigurarea securității elevilor și menținerea disciplinei
  10. Proiecte de orientare școlară și profesională