Documentele manageriale valabile pentru anul școlar 2018-2019 pot fi consultate aici:

  1. Raport general privind starea și calitatea învățământului la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza în anul școlar 2017-2018   RAPORT_2017-2018
  2. Plan managerial 2018-2019  Plan managerial 2018-2019
  3. Plan anual de dezvoltare (Plan operațional) 2018-2019 Plan anual de dezvoltare_2018_2019